Wypisz argumenty którymi się posługują antygona i ismena
Rozwiń wybrany argument.. Podział ról między trzech aktorów był następujący: protagonista grał: Antygonę, Tyrezyasza, Posła i Drugiego Posła: — deuteragonista: Ismenę, Strażnika, Hemona, Eurydykę; trytagonista miał tylko jedną osobę do przedstawienia tj.Dzieje się tak w przypadku Antygony i Kreona.. Antygona wie, że czeka ją kara.. 6 Zadanie.. ParodosArgumenty i kontrargumenty bohaterów Antygony W podanych dialogach Antygony zaznacz ró żnymi kolorami i ponumeruj argumenty, którymi posługuj ą si ę poszczególni bohaterowie, by broni ć swoich racji.. Wyjaśnij, jak go rozumiesz.. a. antybohater 3 b. bohater dynamiczny 4 c. bohater tragiczny 1 4.. 5.Antygonę" przedstawiono po raz pierwszy w Atenach r. 441 przed Chrystusem z nadzwyczajnem powodzeniem.. Obie siostry są greczynkami, mieszkają w Tebach, ale na tym etapie ich podobieństwa się kończą.Antygona kierowała się moralnością a to jest największy sędzia.. Które z określeń oddaje postawę Antygony?. a. mieć z kimś na pieńku 1 b. mieć pietra 5 c. mieć twardy orzech do zgryzienia 7 7.. Podkre śl wyra żenia, które uznasz za najistotniejsze w toczonych sporach.. Dokładnie nie wiem o co ci chodziło ale to są takie trzy podstawowe argumenty, które można rozwijać i dowolnie interpretować.Racje Antygony - prawa boskie, nakazy religijne mają wyższą wartość niż prawa wymyślone przez człowieka - prawa ludzkie nie są w stanie złamać praw boskich - Polinik jest przede wszystkim bratem Antygony - człowiek nie może przeciwstawić się bogom (groźba zemsty) - mieszkańcy miasta popierają Antygonę ..

Wypisz argumenty.

Jakimi wartościami kierował się?. Uzasadnij, dlaczego Ismena nie chciała współuczestniczyć w pochówku brata, a potem próbowała wziąć winę Antygony na siebie.. Mimo że nie uczestniczyła w pochówku, ujmuje się za Antygoną i pragnie dzielić jej winę i los.Przeczytaj Prolog dramatu Sofoklesa - rozmowę Antygony z Ismeną.. W jaki sposób Antygona łamie zakaz Kreona i dlaczego?. Przeciwstawieniem Antygony - symbolu buntu, śmiałości i odwagi, jest w dramacie Sofoklesa jej siostra - Ismena, która jest uosobieniem łagodności i pokory.. Partie Kreona są wywodami i argumentami władcy, postacie wyrażają się adekwatnie do „narzuconych" im ról i zgodnie z wymogiem sytuacji - okoliczności śmierci braci i zakazu pochówku jednego z .Zadanie: chodzi o lekturę antygona wypisz określenia , których użyła by antygona wobec kreona , charakteryzując antygonę i kreona Rozwiązanie: bezwzględny , okrutny, tyran, manipulator , uważa się za najwyższego , tchórz , działa podPrzeciwstawieniem Antygony - symbolu buntu, śmiałości i odwagi, jest w dramacie Sofoklesa jej siostra - Ismena, która jest uosobieniem łagodności i pokory..

Pytania i odpowiedzi ... Wypisz z tekstu argumenty Antygony .

Bohaterka zaczyna wątpić w słuszność swojej decyzji.. Antygona to córka pochodząca ze związku Edypa i Jokasty.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .Napisz list do kolegi/koleżanki, w którym polecisz przeczytanie lektury "Opium w rosole".. Dodatkowo jego gniew rozpala postawa dumnej Antygony, która nie chce przyznać się do błędu.Przydatność 70% Charakterystyka porównawcza Antygony i Ismeny.. Dlaczego Kreon zabrania pochowania Polinejkesa?. Przed czym przestrzega Antygonę jej siostra Ismena?. Jeden z jej braci, Polinejkes, został okrzyknięty .Antygona - tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Zapisz w tabelce co najmniej 10 cech tej bohaterki.. „Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić…" Spór Antygony z Kreonem.. Zadanie premium.. Język postaci jest zindywidualizowany, pełen patosu i powagi (tak, jak powinno być w tragedii).. Rozwiązania zadań.. Antygona postanawia pomimo wszystko „dochować wiary zmarłym".. Taka weryfikacja to żmudny i czasochłonny proces, który mi jako rzecznikowi patentowemu zajmuje od 3 do nawet 10 godzin.Pociechą jest dla Antygony fakt, że wkrótce spotka się z bliskimi.. Antygona Sofoklesa to: a. komedia 7 b. tragedia 6 c. tragifarsa 2 1.Ismena zostaje oskarżona o „współudział" w zakazanym pogrzebie oraz o sprzeniewierzenie się woli władcy: „Nuże, mów teraz, czyś była wspólniczką W tym pogrzebaniu, lub wyprzyj się winy.".

Wypisz argumenty, którymi posługują się obie bohaterki, gdy uzasadniają swoje decyzje.

Antygona nie chce się żegnać ze światem, ponieważ.Który z frazeologizmów oznacza mieć dylemat?. Określ, czy autor posługuje się dedukcyjnym czy indukcyjnym sposobem rozumowania 4.. Uważa, że Ismena zasłania się swoją słabą naturą, nazywa ją otwarcie wrogiem, mówi, że jej nienawidzi.. 1Antygona i Ismena są córkami kazirodczego związku Edypa i Jokasty, siostrami poległych w bratobójczej walce Eteoklesa i Polinejkesa, a także ostatnimi potomkiniami obarczonego klątwą rodu Labdakidów.. Bohaterka miała na uwadze miłość braterską a miłość na największy król.. Celem mojego wypracowania jest próba porównania dwóch bohaterek dzieła Sofoklesa Antygony i Ismeny.. Racje Kreona - Polinejkes był zdrajcą - najważniejszy jest interes .Ismena przypomina nieszczęścia, które dotknęły ich rodzinę: ojciec, Edyp, poślubił własną matkę, później sam wyłupił sobie oczy, a jeszcze później dwaj bracia wystąpili przeciwko sobie.. Nie pobłaża Ismenie, która boi się złamać zakazu, otwarcie ją krytykuje, mówiąc, że takie postępowanie jest znieważaniem czci bogów.. 7 Zadanie.. Postaram się ukazać cechy, które łączą i różnią obie te postacie..

Jest więc Antygona bardzo zdeterminowana i butna.Wypisz argumenty, którymi się posługują.

Argumenty Antygony: pochowanie Polinejkesa jest obowiązkiem względem niego; pokaż więcej.. Pomocy!. Podręcznik cz. 1.. Nazywana jest tragedią władzy i klasyfikowana jako chronologicznie ostatnia z cyklu trzech tragedii tebańskich (Król Edyp, Edyp w Kolonie, Antygona) opartych na mitach o tebańskim rodzie Labdakidów.Utwór jest powszechnie uznawany za arcydzieło dramaturgii światowej o nieprzemijającej sile oddziaływania na widza.🎓 Argumenty Antygony: prawo zakazujące pogrzebania zwłok Polinejkesa nie jest prawem boskim, Odpowiedź na zadanie z Przeszłość i dziś 1.. Antygona i Ismena pochodzą z kazirodczego związku Edypa i Jokasty.Antygona - pozostali bohaterowie, Sofokles - Antygona - streszczenie, opracowanie.. Antygona miała wybór - pochować brata i skazać się na gniew władcy oraz karę, która wiąże się ze śmiercią lub pozwolić na zbezczeszczenie zwłok brata, tym samym odbierając mu możliwość pochówku, a siebie narażając się na gniew boga.Wypisz z tekstu co najmniej 3 cytaty ukazujące zachowanie, postawę, wizerunek Ismeny .. Przy każdym z nich określ, czy jest to argument rzeczowy, logiczny czy emocjonalny.. Poprzyj dowolny argument własnym przykładem.. Dlaczego przyznaje się do czynu?- wymień przynajmniej 3 powody.. Co istotne, czas i miejsce akcji tragedii odnoszą się do przestrzeni mitycznej, a nie historycznej.W tragedii pt. „ Antygona " autorstwa Sofoklesa został opisany konflikt dwóch równorzędnych racji: Antygony, która kierując się uczuciami zrobiła wszystko, aby pogrzebać brata, choć ten zdradził ojczyznę i z rozkazu władcy jego ciało miało pozostać bez pochówku, oraz Kreona - bezwzględnego władcy, który kierując się dobrem państwa i racjami rozumu, skazał zdrajcę .Antygona, Kreon, Ismena (epejsodion II).. Odwołaj się w nim do lekturyStaje się to dla niego największą karą.. 2021-02-08 13:08:00 Jakie są walory powieści Stefan Żeromskiego Syzyfowe prace.. Ismena nie chce sprzeciwiać się woli władcy.. Zadanie.. Jego cechy charakteru poznajemy głównie po rozmowie z ojcem.. 2021-02-07 20:22:40Przedstawię argumenty, które powinny pomóc Państwu w zrozumieniu winy, której się ta kobieta dopuściła.. On ich na szerszym nie odsłoni polu.Gdy okazuje się, że to Antygona złamała zakaz grzebania zwłok, wie, że może okazać się niekonsekwentny.. Sofokles posługując się tymi dwoma postaciami, kreśli odwieczny konflikt romantyzmu, idealizmu i buntu z racjonalizmem, pragmatyzmem i pokorą.Pytania do Antygony.. Odpowiedz pisemnie (w zeszycie), jak siostry odnoszą się do rozkazu Kreona.. Nie chce aby lud tebański pomyślał, że inaczej traktuje swoją rodzinę, i przez to jest niesprawiedliwym władcą.. Hajmon - syn Kreona, narzeczony Antygony..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt