Integracja europejska prezentacja
Może ona obejmować różne dziedziny życia społecznego np. gospodarkę, politykę.. - wspólna polityka handlowa, rolna i transportowa, - zapewnienie wolnej konkurencji, - ujednolicenie ustawodawstwa - utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego - utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego - stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich 12.Biała księga i przyjecie JAE.Unię Europejską utworzono po to, aby położyć kres krwawym wojnom, wybuchającym często pomiędzy sąsiadującymi krajami, z których najstraszliwszą była II wojna światowa.. Państwa członkowskie Unii Europejskiej podpisały traktat z Lizbony 13 grudnia 2007 r., który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. Na jego podstawie kompetencje Wspólnoty Europejskiej (dawnej EWG .Integracja europejska po II wojnie światowej Po II wojnie światowej (1939 -1945 r.) państwa zachodniej Europy czuły się zagrożone ekspansją komunistycznego Związku Radzieckiego i rosnącą przewagą Stanów Zjednoczonych.. Historia integracji europejskiej SLAJDY 5.. Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej .. Idee zjednoczenia w historii Europy.. O stronie.. KRAJE CZŁONKOWSKIE.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Od 1952 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali jednoczy gospodarczo i politycznie państwa Europy, by tym samym zapewnić długotrwały pokój.7..

Integracja europejska po II wojnie światowej I.

Wyjaśniono na nich specyfikę, cele i zasady działania Unii Europejskiej.. słowa integratio, -onis, które oznacza odnowienie, scalenie, uzupełnienie.. Integracja Europejska Prezentację wykonała HELENA TOMASZEWSKA 1.. Imperium Romanum jako wzór dla późniejszych inicjatyw integracji europejskiej.. Za powstaniem wspólnej Europy opowiadały się przede wszystkim ugrupowania chadeckie.. c) plan Schumana i początek integracji W 1950 r. Jean Monnet zaproponował rządowi francuskiemu globalny plan modernizacji gospodarki.Zwolennikami integracji były wszystkie ugrupowania polityczne w państwach europejskich.. Flagą UE jest 12 gwiazd na niebieskim tle, za hymn .Integracja jest to proces tworzenia się pewnej całości z jakichś części, zespolenia kilku elementów w jedną całość.. 4.W okresie międzywojennym dokonały się istotne procesy integracyjne, których najważniejszym forum była współpraca w ramach Ligi Narodów; podjęto także próby tworzenia zrębów integracji europejskiej w sferze ekonomicznej: 1926 powstała Międzynarodowa Unia Stalowa, w latach 30. zaś utworzono międzynarodowe kartele: węglowy i koksowniczy (z udziałem Polski); instytucje te nie .Istotny wkład w rozwój dyskusji na rzecz integracji Europy wnieśli też francuscy myśliciele, w tym wybitny francuski polityki, 10-krotny premier i 15-krotny minister spraw zagranicznych, Aristide Briand (1986-1932), który stworzył najpełniejszy, jak też mający najsolidniejsze fundamenty polityczne, program integracji europejskiej.W okresie przedakcesyjnym oraz po wejściuPolski do Unii Europejskiej w krajowym rolnictwie dokonano ważnych zmian -niestety jeszcze wiele pozostałodo zrobienia..

Początkowo integracja dotyczyła tylko części Europy.

Ze wspomnianych slajdów można korzystać bezpłatnie i bez ograniczeń narzucanych przez prawo autorskie.UNIA EUROPEJSKA.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Idee przed 1945 rokiem.. Idea integracji miała swoich „ojców".. Nowa zasada organizacji porządku w .Główne cele EWG to: - stopniowe rozwijanie integracji poprzez stworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej i wreszcie wspólnego rynku (swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału.. Ojcowie Unii Europejskiej SLAJDY 8.. Stanowiła forum, na którym spotykali się politycy 16 paostw europejskich.. Świat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.. Początki europejskiej idei integracji międzynarodowej sięgają już starożytności.W wypowiedziach myślicieli starożytnych, m.in. Talesa z Miletu, na temat potrzeby jednoczenia się ludzi w coraz szersze organizmy społeczne - państwa .. Minęło ponad 60 lat od utworzenia wspólnot euro‑ pejskich (Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Gospo‑ darczej i Euratomu), które stały się siłą napędową procesów integracyjnych w Eu‑ ropie.Ekspansja cywilizacji europejskiej..

Coraz większego znaczenia nabierała więc idea konsolidacji europejskiej.- powstanie Rady Europy - organizacja europejska, która znacznie przyczyniła się do integracji europejskiej.

Procesy integracyjne SLAJDY 13.. Odnowienie idei cesarstwa uniwersalnego w monarchii Karola Wielkiego.. Każdy proces integracji musi się opierać na określonych podstawach formalnoprawnych oraz instytucjonalnych.Proces integracji europejskiej przebiegał w następujących etapach, które możemy nakreślić następująco: 1. zainicjowanie strefy wolnego handlu; 2. działania zmierzające do zaistnienia unii celnej; 3. powstanie wspólnego rynku; 4.ukształtowanie się unii gospodarczej; 5. pełna integracja gospodarczaHISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 1.. Symbole Unii Europejskiej SLAJD 12.. Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawy uwidoczniły się dopiero po zakończeniu II wojny światowej, szczególnie po Kongresie Haskim oraz zawarciu Traktatu paryskiego.Integracja europejskiego rynku energii INTEGRACJA EUROPEJSKIEGO RYNKU ENERGII POLSKA I ROZWÓJ W REGIONIE MORZA BAŁTYCKIEGO PREZENTACJA RAPORTU Martin Berkenkamp, Thorsten Lenck Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Przedstawicielstwo Fundacji im..

Próby zjednoczenia narodów Europy miały wielokrotnie miejsce w historii kontynentu od upadku Cesarstwa Rzymskiego.. POJĘCIE ORAZ MODELE INTEGRACJI Termin „integracja" pochodzi od łać.

Przeciwnikiem integracji był były premier brytyjski W. Churchill.Slajdy z tej prezentacji mogą być przydatną pomocą dla nauczycieli, prelegentów, studentów i innych osób przedstawiających podstawowe informacje o UE.. Heinricha Bölla w WarszawieIntegracja Europejska • 2 semestr • pliki użytkownika PWSBiA_wawa przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Historia Integracji SCIAGA.doc, UE zagadnienia Aneta.doceuropejski system energetyczny.doc.ppt • prezentacja.. 1951 -…Zarys historii integracji europejskiej Unia Europejska po 1 maja Kraje członkowskie UE Symbole Unii Europejskiej Symbole Unii Europejskiej, za symbole - wyróżniki Unii Europejskiej - uznaje się flagę i hymn UE, paszport europejski, wspólną walutę oraz dewizę (zawołanie).. Proszę kliknąć na flagę aby posłuchać hymnu Unii Europejskiej.. Chrześcijaństwo jako czynnik integrujący Europę.. Filary Unii Europejskiej SLAJD 15.HISTORIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Integracja europejska - określenie stosowane wobec procesu stopniowego integrowania się państw Europy pod względem gospodarczym, prawnym i politycznym.. Jej korzeni doszukiwać się można już w epoce starożytnej, jednak jej praktyczne przejawyIntegracja Europejska.. Spis treści Geneza integracji europejskiej SLAJDY 3.. Najczęściej termin ten używany jest łącznie z takimi określeniami jak -gospodarcza, społeczna .WOS - INTEGRACJA EUROPEJSKA Dochodzą: -Estonia -Łotwa -Litwa -Czechy -Słowacja -Węgry -Słowenia -Cypr -Malta -Polska 2001 28 państw 6 państw 2004 2013 1951 1973 1992 9 państw 12 państw Powstaje Unia Europejska Powstaje EWWiS -ustanowienie wspólnych stawek celnych handlu zIntegracja europejska była też alternatywą wielowiekowej tradycji utrzymywania zawodnej równowagi sił na naszym kontynencie.. Integracja polega więc na budowaniu w miarę jednolitej nowej całości z istniejących już elementów.. MENU PREZENTACJI..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt