Pochodne węglowodorów prezentacja
Wielobarwne elementy zawierają hasła: nazwy lub wzory substancji chemicznych, nazwy zjawisk, pojęć.. Odtwarzanie treści multimedialnych.. Powiązane zasoby.. Ocet, który służy m.in. do konserwowania żywności, zawiera kwas octowy.. Węglowodory - alkiny.. Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele Omówienie procesu otrzymywania aldehydów, ich właściwości fizyczne i chemiczne.. Cele dydaktyczno-wychowawcze: -wdrażanie do samokształcenia,-rozwijanie umiejętności pracy w grupie, -kształtowanie umiejętności prezentacji własnych pomysłów,-rozwijanie wiedzy chemicznej i jej porządkowanie.. Otrzymywanie propanianu etyluPochodne węglowodorów: alkohole, kwasy karboksylowe, estry, aminy i aminokwasy to związki chemiczne, z którymi spotykamy się każdego dnia.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćPrezentacja (z lukami do uzupełnienia) możliwa do pobrania tutaj:.. Zapraszamy pierwszoklasistów, drugoklasistów i tych którzy chcą nauczyć się całej chemii organicznej która jest w programie liceum od podstaw!Węglowodory aromatyczne, areny (w skrócie: WA) - cykliczne węglowodory spełniające warunki aromatyczności.Zazwyczaj występują w nich sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla.We wszystkich atomach pierścienia aromatycznego zachodzi hybrydyzacja sp 2, dzięki czemu cząsteczki są .Chemiczne MEMORY - Pochodne węglowodorów Chemia - pomoce dydaktyczne Chemiczne MEMORY składa się z 40 elementów..

ALDEHYDY - pochodne węglowodorów, zawierające w swej cząsteczce.

W tej prezentacji przybliżę wiadomości o pochodnych węglowodorów.Pochodne węglowodorów - to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. -OH, - Cl, - COOH, -NH 2.. Grupa funkcyjna - to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego.Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja.. Treść .Naturalne zasoby węglowodorów Najzasobniejszymi naturalnymi źródłami węglowodorów są przede wszystkim ropa naftowa, gaz ziemny, a także węgle kopalne.. ‹#›Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - powtórzenie wiadomości, część I. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów .Jakie są pochodne węglowodorów.. .Alkohole polihydroksylowe Glikol: etano-1,2-diol, Glicerol: propano-1,2,3-triol , Otrzymywanie, właściwości, zastosowanie Alkohole polihydroksylowe Alkohole polihydroksylowe - jednofunkcyjne pochodne węglowodorów zwierające w cząsteczce dwie lub więcej grup - OH, z których każda związana jest z innym atomem węgla W nazwie, do nazwy węglowodoru (etan, propan, w przypadku ..

informatyka + Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów: aldehydY.

Pochodne benzenu z wi ększ ą liczb ą podstawników ( > 2) s ą: (a) numerowane z uwzgl ędnieniem zwyczajowej jednostki podstawowej (b) w taki sposób, aby otrzyma ć jak najni Ŝsz ą liczb ę (c) z podstawnikami wymienionymi alfabetycznie .. Pochodne węglowodorów to związki chemiczne, które powstają poprzez zastąpienie co najmniej jednego atomu wodoru w cząsteczce węglowodoru grupą funkcyjną.. liczba pobrań: 973. zaktualizowany: 12 sierpnia 2015.. Otrzymywanie propanianu etylu.. Otrzymywanie .. Etanol wykorzystuje się również do produkcji napojów alkoholowych.Plik Pochodne węglowodorów.ppt na koncie użytkownika eedddiiii • folder Chemia • Data dodania: 24 maj 2012Informacje o Pochodne węglowodorów prezentacja - 7311862389 w archiwum Allegro.. Na jednobarwnych elementach znajduje się wyjaśnienie haseł - właściwości substancji chemicznych, definicjePrezentacja ich budowy, nazewnictwa oraz właściwości fizycznych i chemicznych..

Szkoła ponadpodstawowa, Nauczyciele ... Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów - aldehydy.

To właśnie obecność różnych grup funkcyjnych wpływa na odmienne właściwości pochodnych węglowodorów.Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów + alkohole monohydroksylowe - grupy funkcyjne, - budowa alkoholi, - szereg homologiczny alkanoli, - nazewnictwo alkoholi monohydroksylowych,Przybij pione i zostaw SUBA Materiały dodatkowe i blog: Fanpage: In.ESTRY -pochodne węglowodorów, zawierające w swej cząsteczce.. Moda na sukces odcinek 3756!. Pobierz wszystkie powiązane zasoby \ To jest chemia ZR \ 2 \ 4.. Wybierz prezentację przedstawiającą reakcję estryfikacji, pobierz ją i prześlij na swoją pocztę, a następnie umieść w swoim portfolio.. Muszę zrobić na jutro prezentację z chemii dotyczącą pochodnych węglowodorów, krótki opis każdego Bardzo mi zależy ;) Daję naj :D .. Budowa aldehydów.. estrów .. Właściwości fizyczne i chemiczne wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów to wypadkowa właściwości części węglowodorowej i wszystkich grup funkcyjnych.Dipodstawione pochodne benzenu s ą opisywane jako o, m, p .. (np. o -bromofenol).. Cele operacyjne Uczeń potrafi:Pochodne węglowodorów - to związki chemiczne powstałe po zastąpieniu atomu wodoru w węglowodorze grupą funkcyjną np. -OH, - Cl, - COOH, -NH 2. poleca 78 % 1181 głosów.. Biologia i chemia.. Grupa funkcyjna - to grupa atomów, która przyłączona do alkilu nadaje związkowi chemicznemu charakterystyczne właściwości, określa przynależność do danego typu związku chemicznego.Wszystkie wymienione grupy węglowodorów zarówno ciekłe, gazowe jak i stałe występują w ropie naftowej, która jest głównym naturalnym źródłem tych związków Węglowodory znalazły zastosowanie np. jako paliwo (oleje napędowe, benzyny), jako opał i jeden z ważniejszych surowców w przemyśle chemicznym (w procesach otrzymywania m .1 chemia organiczna (materiał w kolorze niebieskim nadobowiązkowy) chemia organiczna - chemia zwiĄzkÓw pierwiastka wĘgla wyjĄtki: tenek wĘgla(ii) tlenek wĘgla (iv) kwas wĘglowy + sole kwasu wĘglowego i. wĘglowodory wĘglowodory: zwiĄzki wĘgla i wodoru i.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt