Przyjrzyj sie osi czasu nastepnie wykonaj polecenia
Następnie .. @Małgorzata Kochan Witam, w zadaniu wykonano polecenia z podpunktu a i b. a) W wyznaczone miejsca nad osią czasu wpisano właściwe nazwy epok historycznych.. 2011-12-01 15:53:30; Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania,a następnie wykonaj pozostałe polecenia 2012-02-10 21:00:20; Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. Will Praca z osia czasu XIX a) Oznacz literq „S" na osi czasu date upadku powstania styczniowego w 1864 roku.. wojna północna - elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego - powstanie kościuszkowskie 1. b) We właściwe ramki na osi czasu wstawiono litery odpowiadające podanym niżej wydarzeniom.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wiek to sto lat.. Następnie wykonaj polecenia.. A) Czytaj na gtos Dodaj notatki .Przyjrzyj sie osi czasu.. 1 Na .Historyk ustala, jak wygl dało miasto i ycie jego mieszka ców w okresie oznaczonym na osi czasu numerem ____ .. Wybuch I wojny światowej Bitwa Warszawska Odzyskanie przez Polskę niepodległości 2.3 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. c) Zaznacz literq „N' na osi czasu date przyznania Marii Sklodowskiej-Curie pierwszejPrzeanalizuj poniższą mapę, a następnie wykonaj polecenia.. Napisz, w którym wieku odbył się chrzest Mieszka I.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia..

Przeczytaj informacje w ramce i wykonaj polecenie.

Napisz, co spotykało rycerza, który przegrał turniej rycerski.. 2012-11-19 16:48:32 Wykonaj polecenia na podstawie ilustracji 2016-09-12 17:22:51a) Na osi czasu umieszczono litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. W ćwiczeniu zaznacz ten okres pionowymi liniami !. Następnie wykonaj polecenia.. Józef Piłsudski i niepodległa Polska 1 IV.Ku współczesnej Polsce Na dobry początek 1 Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. a) Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.Przyjrzyj się ilustracji.Następnie wykonaj polecenia.. Sredniowiecze trwalo od wieku do wieku.. c) Podkreśl nazwy państw zagrażających Polsce.. b) Uporządkuj etapy turnieju rycerskiego we właściwej kolejności.. Temat: Arabowie i początki islamu Książka: Wczoraj i dziś klasa 5 Zadanie, i strona: zad 2, str 59 Treść zadania: Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Praca z czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem okres šredniowiecza.. b) Zaz nacz na osi czasu rok koronacji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski.Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia..

Następnie wykonaj polecenia.

2 odpowiedzi.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zapisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznej.. wypisz trzy cechy klimatu.Przyjrzyj się zamieszczonym ilustracjom pochodzącym z XIV-wiecznej księgi.. na podstawie klimatogramu wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. 2. Przyjrzyj się fragmentowi obrazu Berezyna Wojciecha Kossaka i Juliana Fałata.przyjrzyj sie rysunkom przedstawiajacym godla i wykonaj polecenia.. a) odpowiedz, z jakim wydarzeniem historycznym związana jest scena przedstawiona na rycinie .. b) Wyjaśnij, co było przyczyną tego wydarzenia.przyjrzyj się poniższej mapie, a następnie wykonaj polecenia; a) podaj imię i nazwisko podroznika ktory kierował zaznaczoną na mapie wyprawą b)podaj lata w których odbyła się ta wyprawa c) wyjasnij na czym polegało znaczenie tej wyprawy podaj 2 przykladyPrzyjrzyj siç zamieszczonej osi czasu.. b) Zaznacz rok, w którym cesarza zmuszono do abdykacji.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia.. 2019-11-21 19:30:27KARTA PRACY KL 6 - Upadek Napoleona - str. 199-205 1. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu..

A wybuch I ...Przyjrzyj się rycinie, a następnie wykonaj polecenia.

Od XI wieku do XX wieku trwało drugie tysi clecie.1 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. Zadanie 2. b) Umieszczone na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom, wstaw obok tych wydarzeń.. + G) Dopasuj do strony Widok strony Wyjašnij, jakie byly najwaŽniejsze cele stawiane przed sztukq w šredniowieczu.. 2011-10-16 09:56:02 Korzystając z ilustracji , wykonaj polecenia; 2012-03-11 10:20:28 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu następnie wykonaj polecenia .. Oblicz, w którym roku do tego doszło, a następnie zaznacz tę datę na osi czasu.. 2011-10-26 18:24:36 Polecenia wykonaj na zamieszczonej mapie konturowej polski 2017-10-10 22:50:03 Przeanalizuj wykres, a następnie wykonaj polecenia .. A)Napisz nad osią czasu właściwą nazwę epoki historycznejB) Zaznacz na osi czasu datę wydarzenia od którego muzułmanie zaczęli liczyć lataPrzyjrzyj się osi czasu.. Wybierz ciąg liter odpowiadający poniższemu ciągowi wydarzeń.. Pr aca z osią czasu a) Zaznacz na osi czasu rok, w którym utworzono Legiony Polskie we Włoszech.. a) Wpisz nazwy państw sąsiadujących z Polską.. 1 2 Praca z ilustracją a) Zapisz pod każdą ilustracją właściwy tytuł z ramki.. Oblicz, ile lat upłynęło od przyjęcia chrztu Mieszka I do koronacji Bolesława Chrobrego..

Nastçpnie wykonaj polecenia.

b) Uzupelnij zdanie.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Wymień ziemie, które państwo polskie utraciło w wyniku wojny z Krzyżakami i Czechami.Przyjrzyj się osi czasu i wykonaj polecenie.. a) Wymień terytoria, które posiadał Władysław w momencie koronacji na króla Polski.. B-C-D Zadanie 14 .. c) Oblicz, przez ile lat Napoleon był cesarzem.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Umieść na osi rok koronacji Napoleona.. Następnie wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. !Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu Następnie wykonaj.. Następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Wstaw literç „K" w kratkç oznaczajqcq date uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku.. 1600 rok 1650 rok 1700 rok 1750 rok Praca z osią czasu a) Zamaluj dowolnym kolorem lata życia Ludwika XIV (1638-1715).. a) Zamaluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Józefa Piłsudskiego.. Na dobry początek Czasy stanisławowskie Praca z osią czasu a) Za maluj dowolnym kolorem na osi czasu okres życia Stanisława Augusta Poniatow-skiego.. Pierwsze tysi clecie trwało od I wieku do X wieku.. Tysi clecie to dziesi wieków.. 2019-11-21 19:30:27 Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia .. b) Otocz kołem nazwę państwa, z którym Kazimierz Wielki utrzymywał dobre stosunki.. Klasa V DZIEŃ DOBRY OSTATNI PIASTOWIE NA HISTORIO TRONIE POLSKI ZESZYT ĆWICZEŃ DO HISTORIIPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. b) Umieść na osi czasu litery odpowiadające poszczególnym wydarzeniom.. Wpisz w wolne kratki1.. Nastçpnie wykonaj polecenia.. b) Ludwik XIV objął samodzielne rządy, gdy miał 23 lata.. 2011-02-05 10:44:25Przyjrzyj się ilustracji.. przyjrzyj się zamieszczonym fotografiom następnie wykonajPrzyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. [A] bitwa pod Kircholmem - 1605 rok [B] odsiecz wiedeńska - 1683 rok [C] bitwa pod Chocimiem - 1673 rok [D] obrona Jasnej Góry przed Szwedami - 1655 rok b) Na osi czasu kolorem seledynowym zaznaczono okres potopu szwedzkiego (lata: 1655 - 1660).. 0 głosów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt