Sprawozdanie z rozliczenia bonu rekompensacyjnego
Podstawa prawna: art. 21 ust.. Rozliczenie bonu: utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków; złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; obowiązek poddania się kontroli.. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu.. Przedsiębiorcy powinni zapamiętać dwie daty: 17 sierpnia - wtedy rusza I etap naboru wniosków oraz 31 sierpnia - czyli dzień, w którym rozpoczyna się składanie wniosków w .. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA BONU REKOMPENSACYJNEGO.. Odzyskiwanie: w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy - całkowity zwrot otrzymanych środków;4.. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Rozliczenie bonu: utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków; złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; obowiązek poddania się kontroli.. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu..

Załącznik nr 2 do Umowy o powierzenie Grantu - Bonu rekompensacyjnego.

Sprawozdanie należy złożyć najpóźniej do 120 dni od dnia otrzymania środków na rachunek .Rozliczenie Grantu -Bonu rekompensacyjnego polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez Grantobiorcę zostały zrealizowane, a określone we Wniosku o przyznaniu Bonu rekompensacyjnego wskaźniki specyficzne dla mechanizmu stawki jednostkowej zostały osiągnięte, zgodnie z deklaracjamiNastępnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu.. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu.. Rozliczenie: 10 marzec-sklep X nie wykazuje PIT, VAT od wydania bonu podarunkowego.. Rozliczenie bonu: utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków; złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; obowiązek poddania się kontroli..

May 5 ·Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu.

Szczegółowe informacje (w tym dane kontaktowe w przypadku pytań dot.. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U.. 5 maj-sklep X wykazuje PIT i VAT od dokonanego zakupu na 150 zł brutto.Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu.. Jedna osoba może liczyć na bezzwrotny bon rekompensacyjny w wysokości 9 tys. zł.4.. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Przedsiębiorstwo, na etapie rozliczenia nie będzie mogło rozliczyć więcej bonów z wyższym poziomem dofinansowania (80%) niż określono w umowie, ale może rozliczyć ich mniej, np. w sytuacji, gdy mniejsza liczba pracowników 50+ lub pracowników o niskich kwalifikacjach uczestniczyła w usługach niż założono na etapie podpisywania .w przypadku ubiegania się o wsparcie z różnych źródeł - wymóg wydatkowania środków w sposób, który nie doprowadzi do podwójnego finansowania oraz przekroczenia limitu 800 tys. euro (za wyjątkiem rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, dla których limit jest mniejszy)..

Rozliczenie bonu:Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu.

Informacje ogólne.. Klient do 10 lipca nie wykorzystał reszty środków na bonie podarunkowym.. Odzyskiwanie: w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy - całkowity zwrot otrzymanych środków;Pracownik przychód z bonów wpisuje w odpowiednich rubrykach w swoim rozliczeniu PIT-37.. Tomasz Urynowicz.. Klient 5 maja dokonał zakupów w sklepie X na 150 zł (w tym 23% vat).. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Już za kilka dni samozatrudnieni z Małopolski będą mogli składać wnioski o wsparcie w postaci bonu rekompensacyjnego w ramach poszerzonego pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy .4..

Numer umowy o powierzeniu Grantu - Bonu rekompensacyjnego: Nazwa Grantobiorcy / Dane kontaktowe.

W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Wniosek o przyznanie bonu rekompensacyjnego należy przygotować zgodnie z instrukcją umieszczoną przy każdym polu opisowym we wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (.pdf, 471 KB) i złożyć za pomocą generatora wniosków.Rozliczenie bonu: utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków; złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; obowiązek poddania się kontroli.. bonów) i niezbędne dokumenty dostępne są na stronach MCP ( powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu.. Odzyskiwanie: w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy - całkowity zwrot otrzymanych środków;Już za kilka dni samozatrudnieni z Małopolski będą mogli składać wnioski o wsparcie w postaci bonu rekompensacyjnego w ramach poszerzonego pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Wnioski o przyznanie bonu rekompensacyjnego - instrukcja.. Od 17 sierpnia samozatrudnieni z terenu Małopolski będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach poszerzonego pakietu przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.. Rozliczenie bonu: utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków; złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; obowiązek poddania się kontroli.. 2. a) Czy Grantobiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej/zawiesił .Przedsiębiorco, pamiętaj o obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji bonu rekompensacyjnego (wzór sprawozdania jest załącznikiem nr 2 do Umowy o powierzenie Grantu - Bonu rekompensacyjnego) oraz obowiązkach informacyjno-promocyjnych.. Odzyskiwanie: w przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy - całkowity zwrot otrzymanych środków;Następnie powinien złożyć sprawozdanie związane z rozliczeniem bonu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt