Budowa wszechświata prezentacja
obiektami); ściślej przestrzeń wraz ze znajdującą się w niej materią, która w jakikolwiek sposób może .Z pyłowo - gazowej materii Wszechświata powstała olbrzymi Układ Słoneczny, najwięcej materii zostało zużyte na powstanie Słońca, następnie 9 planet (taka ich ilość na razie odkryliśmy) i ich satelitów.. Wszechświat, kosmos, przestrzeń z wypełniającą ją energią i materią (gwiazdami wraz z planetami i innymi jeszcze drobniejszymi ciałami niebieskimi, ich skupiskami galaktykami, gromadami galaktyk, materią międzygalaktyczną i in.. Dobra strona Twojej biblioteki - (Gabriela Bonk) Budowa książki - opracowała Anna Madeksza z SP nr 6 w SosnowcuGdy umarł w 1543 r., pozostawił w swym dziele De revolutionibus orbitum coelestium (O obrotach ciał niebieskich) podstawy systemu, który nie tylko odrzucał błędy nauki ptolemejskiej, ale też stał się punktem wyjścia wszystkich znanych dziś odkryć dotyczących budowy wszechświata i rządzących nim sił.W pierwszych 10-43 sekundy przy gęstość większej od 10 97 kg/m 3 einstenowska teoria grawitacji nie obowiązuje i nie umiemy obecnie opisać zjawisk jakie wtedy zachodziły.. Być może dopiero nowa kwantowa teoria grawitacji, którą fizycy próbują stworzyć, opisze ten etap.. PoprzedniPrezentacja na seminarium z fizyki.. How to create a webinar that resonates with remote audiencesCelem prezentacji jest przybliżenie budowy i struktury otaczającego nas codziennie wszechświata.Budowa wszechświata Wszechświat zbudowany jest z • Supergromad • Supergromady składają się z gromad • Gromady składają się z wielu tysięcy galaktyk • Galaktyki zbudowane są z ogromnych skupisk materii • Materia ta to gwiazdy, pyły i gazy..

Wszechświat i jego budowa.

Tempo ekspansji Wszechświata rośnie.. Po zakończeniu tego etapu przestrzeń Wszechświata składała się z gorącej i gęstej mieszaniny kwarków, antykwarków i gluonów oraz fotonów, elektronów i pozytonów.Jaroszyński Michał - Galaktyki i budowa Wszechświata Kubiak Michał - Gwiazdy i materia międzygwiazdowa Artymowicz Paweł - Astrofizyka układów planetarnych 2.. Pomimo bardzo mocno zakorzenionej idei mitologicznego Wszechświata, już w starożytnej Grecji pojawiały się poglądy kwestionujące teorię geocentryczną.ˇ ˆ ˇ˙˝ ˇ˛ ˚˜ !". Poznawany w coraz większymstopniu i w coraz większejilościogrom materii kosmicznej zostałuporządkowanywBUDOWA WSZECHŚWIATA.. Według oficjalnie uznawanych teorii wszechświat rozpoczął się poprzez ekspansję nieskończenie gęstego punktu lub .CZASOPISMA - prezentacja multimedialna Beaty Kozielskiej-Oleś z SP 21 im.. Po drugie - planety krążące wokół niej.. OBIEKTY WE WSZECHŚWIECIE ODLEGŁOŚCI WE WSZECHŚWIECIE _____ Mianem Wszechświat (Kosmos) określa się całą czasoprzestrzeń wraz z zawartą w niej materią i energią.. Spodziewamy się jedynie, że temperatura i gęstość Wszechświata malały.Gdy Galileusz skierował swój pierwszy teleskop w kierunku Drogi Mlecznej, dostrzegł, że składa się ona z niezliczonej liczby gwiazd..

Krótki opis naszego wszechświata.

Jedynie 2% stanowią inne pierwiastki, które powstają w jego wnętrzu.Okres pomiędzy 10-34 s a 10-32 s to czas, w którym rozmiary Wszechświata powiększyły się od 10 20 do 10 26 razy - ten okres nazywamy erą inflacyjną.. Kosmologowie sugerują, że początkiem wszechświata nie był żaden wybuch tylko kolaps wielkiej czterowymiarowej gwiazdy, która zapadła się tworząc hiperczarną dziurę, która zaczęła wtedy emisję.. Z pozostałych resztek powstały takie twory jak: planetoidy, komety, meteory oraz inne gazy i pyły.BUDOWA WSZECHŚWIATA Wszechświat jest zbudowany z materii mało jeszcze poznanej: na początku lat 80 myślano, że 95% masy Wszechświata stanowi zwykła materia, a pozostałe 5% tajemnicza ciemna materia oddziaływująca ze zwykłą tylko grawitacyjnie;na początku lat 90. uważano, że 90% masy Wszechświata zajmuje ciemna materia, a 10% nasza zwykła materia - barionowa; teraz uważa się, że 85% stanowi, nie mniej intrygująca niż ciemna materia, kwintesencja (ale tak naprawdę nie .Od tego czasu Wszechświat ulega ciągłemu rozszerzaniu.. W ich wnętrzu zachodzą reakcje termojądrowe (zamiana wodoru w hel) - są to reakcje przebiegające z wydzieleniem energii do otoczenia (stąd gwiazda świeci, grzeje).Słońce Słońce w porównaniu do jakiejkolwiek planety w naszym Układzie Słonecznym jest olbrzymie..

Gwiazdy to kule gazowe, zbudowane z wodoru i helu.

Jak ni.Wszechświat (łac. universum) - wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, prawa fizyki, stałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii.Zgodnie z najpowszechniejszym modelem kosmologicznym Lambda-CDM większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę ciemnej materii i ciemnej energii.Słowo „Wszechświat" może być też używane w .Wszechświat i my Historia i dalsze losy Wszechświata 2013-05-14 Historia i dalsze losy Wszechświata Składniki Wszechświata 4% to zwykłe atomy 23% to ciemna materia 73% to ciemna energia (powoduje przyspieszenie ekspansji Wszechświata) Jako Wszechświat rozumiemy sumę materii i energii, bowiem zgodnie z teorią względności te dwie wielkości są sobie równoważne.Plik prezentacja na temat budowa wszechświata.ppt na koncie użytkownika pawel.l1414 • folder Dokumenty • Data dodania: 7 gru 2009Animacja komputerowa przedstawiająca Układ Słoneczny.Wykonana w Cinema 4DStruktura Wszechświata jest kształtowana przez ciemną materię.. Oprócz nich jest jeszcze satelity, krążące wokół niektórych obiektów kosmicznych.. Aby mówić o skali Wszechświata, trzeba najpierw uporać się z tym, co jest najbliżej nas.. Teoria powstania świata Układ Słoneczny Ruchy Ziemi.. geo „Ziemia") - zdezaktualizowana teoria budowy Wszechświata, której istotą jest założenie, że nieruchoma Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a wokół niej krążą pozostałe ciała niebieskie: Księżyc, planety, Słońce oraz sfera gwiazd stałychImię i nazwisko autora: Włodzimierz Juśkiewicz Przedmiot: geografia Temat zajęć: Galaktyki i gwiazdy Grupa docelowa: liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy, klasa I Podstawa programowa: II..

10^-35 - 10^-32 sekundy:Filmik ukazuje niezwykłą podróż z prędkością światła [to jest 299 729 458 m / s (ok. 196 000 mil / s)] z Ziemi po "kres" znanego ludziom wszechświata.

Źródło: Mark Whittle - University of Virginia informatyka + 22 Budowa i ewolucja Wszechświata Teoria Wielkiego Wybuchu jest najlepszą teorią wyjaśniającą fakty obserwacyjne dotyczące Wszechświata.Teoria geocentryczna (z gr.. Od tego czasu badania historii i własności Galaktyki pochłaniały wiele pokoleń naukowców.. Po pierwsze, jest to gwiazda, która nazywa się Słońcem.. Słońce, podobnie jak inne gwiazdy, jest olbrzymią kulą składającą się głównie z gazu - 70% wodoru i 28% helu.. Według niego Ziemia była wielkim walcem, unoszącym się swobodnie w przestrzeni.. Seria Na ścieżkach nauki - Prószyński i S-ka, m.in.: Włodarczyk Jarosław - Wędrówki niebieskie, czyli Wszechświat nie tylko dla poetówBudowę Wszechświata Ptolomeusz wyjaśnił istnieniem sfery armilarnej, złożonej z pierścieni obrazujących orbity planet, oraz sfery gwiazd stałych.. Gwiazdy skupiają 90% materii galaktycznej i 10% materii międzygwiazdowejPrecyzowanie wiedzy o Wszechświecie i jego budowie Luneta, skonstruowana w XVII wieku przez Galileusza i teleskop, skonstruowany nieco późniejprzez Izaaka Newtona, uświadomiłyludziom, żeto, co obserwujągołymokiem, jest tylko niewielkim fragmentem otaczającego ich wszechświata..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt