Obciążenie ucznia pracami domowymi ankieta dla rodziców
W listopadzie 2011 r. w szkole Podstawowej im.. Co mają do powiedzenia ci, których głosu powinno się wysłuchać z największą uwagą?. Zwracamy się z prośbą do uczniów o wypełnienie ankiety.Obowiązkowe zdalne nauczanie wprowadzono od 25 marca.. Jej wypełnienie na komputerze, telefonie czy tablecie zajmie uczniowi tylko kilka minut, a szkoła otrzyma w krótkim czasie setki, a nawet tysiące wartościowych opinii.Polega ona na rozesłaniu ankiet do uczniów samorządowych placówek oświatowych.. Pytanie kluczowe: Czy procesy nauczania w edukacjiOpracowanie ankiety: prof. Barbara Wojnarowska ANKIETA DLA UCZNIÓW - „JA I SZKOŁA" Prosimy Cię o odpowiedzi na podane niżej pytania.. Ankieta, którą oddajemy w Wasze ręce ma za zadanie sprawdzić, jakich warunków do życia i nauki oczekujecie, jako dorastająca młodzież.. Bydgoszcz.. Ile czasu dziennie spędzasz na odrabianiu pracy domowej (pisemnej i ustnej)?. Przyczyny przeciążenia nauką domową tkwią zarówno w złej pracy szkoły, jak i w samych uczniach oraz w ich środowisku domowymRodzice zakazują nauczycielom zadawania prac domowych.. Jednoznacznie wskazywać uczniowi, która część tekstu stanowi komentarz i uczeń tego nie notuje, a którą ma obowiązek zapisać lub, według uznania .10) Praca domowa powinna uwzględniać zasadę indywidualizacji, czyli dostosować zadania do sił i możliwości uczniów..

przeciążenia uczniów pracami domowymi.

ANKIETA dla NAUCZYCIELA nr 2.. Ankieta jest całkowicie anonimowa.. Ocena była 5-stopniowa: nigdy, rzadko, często, bardzo często, zawsze.. Jakość pracy szkoły zależy w dużej mierze od tego, jakie stosunki interpersonalne panują w gronie nauczyciel­skim.. Ankieta jest anonimowa.. Bydgoszcz .. 21% rodziców biorących udział w ankiecie przyznaje, że spędza „nad nauką" z dzieckiem pięć lub więcej godzin dziennie.. Ankieta "Autorytet w moim życiu" Janina Góralska.. Dzięki ankietom uzyskałam niezbęne informacje na temat moich "nowych" wychowanków, ich zainteresowań, sytuacji materialnej rodzin, aktywności rodziców i ich .Ankieta, o której wypełnienie Cię prosimy, zawiera kilkanaście pytań dotyczących np. nauki w szkole .. Odrabiam prace domowe dla chętnych.. Pragniemy wiedzieć jak się czujesz w naszym gronie, co można zrobić, aby współpraca i zaangażowanie wszystkich było jak najlepsze.). Prace domowe są zadawane Praca domowa jest powiązana z tematem lekcji Praca domowa ma różnorodne formy (zadanie z podręcznika, opracowanie tematu,ANKIETA DLA RODZICÓW.. O nauce na odległość mówią wszyscy: ministrowie, dzieci, rodzice.. Na ich bazie młodzieżowe rady miast stworzą kompleksowe rekomendacje dla odpowiednich instytucji, władz samorządowych oraz szkół..

Badanie obciążenia uczniów pracami domowymi".

Ankieta dla rodziców: badaniem ankietowanych objęto 57 rodziców uczniów klas I-III, co przyjęto, że stanowi to 100%.. Dotyczą one twojego samopoczucia w szkole, osiągnięć szkolnych, obciążenia nauką.. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach, została przeprowadzona wśród uczniów kl. IV - VI ankieta dotycząca zadań domowych, składająca się z siedmiu pytań.. Dla 18% ankietowanych to 4 godziny dziennie.ANKIETA DLA RODZICÓW Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem naszej szkoły w zakresie współpracy szkoły z rodzicami.. Informacje od Państwa są dla nas bardzo ważne i cenne.. Spośród 65 uczniów z klas IV - VI udział w ankiecie wzięło 54 uczniów (83,08%).1 SZKOŁA PODSTAWOWA W BRODACH EWALUACJA OBSZARU PRACA DOMOWA UCZNIA Ankieta dla ucznia I.. 11) W zależności od tematu pracy domowej omawiamy ją bardziej lub mniej obszernie.. Serdecznie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.. 4.Okoń Wincenty, Słownik Pedagogiczny, Warszawa1987, PWN Załącznik nr 1 Ankieta dla rodziców uczniów klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy Dużej Ankieta dotyczy doskonaleniu pracy lekcyjno-domowej i ma na celu pomoc uczniom w sprawnym jej wykonywaniu, wyeliminowaniu .Źródła danych: • Ankiety przeprowadzone wśród uczniów, rodziców i nauczycieli..

Ankieta dla ucznia i nauczyciela dotycząca WSO.

Ankieta zadania domowe WORD.Uczniowie: * Ankietę wypełniło 44 uczniów.. W oświadczeniach kierowanych do szkół wskazują, że pedagodzy nie mają takich uprawnień i każąc uczniom odrabiać zadania po lekcjach, naruszają Konstytucję i prawo międzynarodowe.. * W drugim pytaniu uczniowie zostali poproszeni o określenie, ile czasu dziennie spędzają odrabiając prace domowe.Zaangażowanie rodziców Najbardziej obciążeni wspieraniem dzieci są rodzice uczniów w klasach 4-6 szkoły podstawowej, następnie w klasach 1-3.. 93% z nich na pytanie o częstotliwość zadawanych prac domowych odpowiedziała, że ma zadawane 4 lub 5 razy w tygodniu.. Chcemy również dowiedzieć się,jakiesą Wasze obowiązki domowe.odrabianie pracy domowej i nie wszyscy chętnie wykonują zadania domowe.. Ankieta dla rodziców "Doskonalenie pracy lekcyjno-domowej" Anna Tomaszewska.. 3.Dziękujemy za wypełnienie ankiety .. Szczere odpowiedzi Państwa zostaną wykorzystane do celów badawczych dotyczących doskonalenia tego obszaru działalności szkoły.. DZIĘKUJEMYANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS I - III GIMNAZJUM „Warunki życia i nauki uczniów.. Sromowce Wyżne3 propozycje ankiet dla rodziców do pobrania - na dobry początek, zadania domowe, po zajęciach otwartych ..

Kolejna ankieta dotyczy zadań domowych.

Nauka języka angielskiegoW pierwszej części ankiety uczniowie i nauczyciele oceniali ten sam zestaw 12 stwierdzeń.. Narzędzia badawcze: • Ankieta dla uczniów • Ankieta dla rodziców • Ankieta dla nauczycieli Grupa badawcza: • Uczniowie klas 2-6 • Rodzice uczniów klas 2-6 • Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr1 w Sanokuuczniów na drugim etapie edukacyjnym.. Przeprowadziłam ją w listopadzie.. MEN uważa, że czas, jaki polscy uczniowie poświęcają na prace domowe „nie wydaje się przesadny"Poza tym to zależy od nauczycieli, bo przepisy nie nakazują im zadawania prac domowychTo nauczyciele powinni uwzględnić obciążenie uczniów innymi przedmiotami oraz ocenić, czy rodzaj prac domowych będzie dostosowany do umiejętności i zainteresowań- Ankiety dla uczniów - Ankiety dla rodziców 2.. - Nie wszyscy rodzice sprawdzają zadania domowe dzieciom, a także nie przeglądają zeszytów przedmiotowych, zeszytów ćwiczeń.. Zasady dla nauczycieli (informacja dla uczniów i rodziców): W przypadku, gdy nauczyciel przesyła plik z notatką i komentarzem, ich treść powinna być maksymalnie prosta i zwięzła.. Prace domowe Referaty Aktywność na lekcji Obserwacja ucznia Analiza wytworów ucznia (np. prace plastyczne, multimedialne itp.) Testy sprawnościowe .Analiza ankiety dotyczącej zadań domowych.. g) Odrabiam prace domowe z przyjemnością.. Autorzy badania podnoszą również, że zadawanie prac domowych może być źródłem konfliktów w rodzinie, bo rodzice często ingerują w odrabianie zadań domowych.Rzecznik Praw Dziecka podnosi, że nadmierne obciążanie uczniów pracami domowymi jest sprzeczne z art. 31 Konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którym Polska uznaje m.in. prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosowanych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym.Dlatego doskonałym narzędziem do zbierania opinii uczniów na temat szkoły jest ankieta internetowa.. Wnioski: 1.. Informacje dotyczące ewaluacji wewnętrznej-Analiza dokumentacji szkolnej - Podsumowanie 3.. Justyna Lewalska.. Dotyczą one zdalnego nauczania.. W pracy szkoły konieczne jest współuczestnictwo rodziców.. Ankieta dotyczy praktyki nauczycieli związanej z pracami domowymi, doświadczenia w pracy w szkole, stosowanych podręczników i programów kształcenia, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lekcji, a także opinii na temat nauczania.Czytaj też: Reforma oświaty, samorządowcy: Nie zostały jeszcze pokazane koszty dla samorządów.. ZESTAWIENIE ZBIORCZE /ILOŚCIOWE/ - WYNIKI ANKIET Spośród 35 uczniów kl. IV-VI, ankietę wypełniło 27 osób (77%).. Chcemy także poznać Twoje opinie o szkole, relacjach z kolegami, wsparciu ze strony nauczycieli i rodziców.O tym, czy i jakie prace domowe zadawać uczniom, decyduje nauczyciel, który powinien uwzględnić obciążenie uczniów innymi przedmiotami oraz ocenić, czy rodzaj prac domowych będzie dostosowany do umiejętności i zainteresowań - napisał wiceminister edukacji Maciej Kopeć w odpowiedzi na wystąpienie RPO ws.. Akcja "Dom to nie filia szkoły" cieszy się coraz większą popularnością.Parczewska Teresa , Praca domowa, Życie Szkoły,8/2008r.. Zapytaliśmy nauczycieli, jak podsumowują miesiąc pracy online.Ankieta dla uczniów: badaniem ankietowanych objęto 30 losowo wybranych uczniów klas II-III, co przyjęto, że stanowi to 100%.. Chcemy poznać Państwa opinie i oczekiwania dotyczące różnych sfer naszej działalności.. Prezentacja wyników ewaluacji: .. Dowiedziałam się, ile czasu dzieci poświęcają na pracę w domu, które zadania lubią itp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt