Ewolucja wszechświata prezentacja
Filozofia, obok zagadnienia pochodzenia i ewolucji całego Wszechświata, wyróżniając 5 er kosmologicznych, zajmuje się również problemami powstania i rozwoju życia oraz powstania i rozwoju człowieka, jak też świadomości.. "Prezentacja dostosowana do formatu 16:9.. Podsumowując spotkanie pan Michał Klinger zauważył, że wiara i nauka mają wspólny punkt wyjścia, którym jest początek Wszechświata.. Wszech świat wokówiat wokół nas Część grafiki zapożyczona z prezentacji C. Pryke'a n a Uniwersytecie Chicagowskim.. Ciekawy jest fakt, że atomy mogły się utworzyć tylko w czasie tak gwałtownych przemian Wszechświata, gdyż .Ewolucja Wszechświata Elementy zasobu: 1.. Podróż do (od) gwiazddo (od) gwiazd.. Po wyznaczeniu okresu zmian blasku wykazał, iż odległość od niej do Ziemi wynosi około 850 000 .Ewolucja Wszechświata Wykład 2 Ewolucja Wszechświata Wykład 2 Program Wykładu Modele Wszechświata Inflacja Początek Wszechświata a fizyka cząstek elementarnych Nukleosynteza Promieniowanie reliktowe Galaktyki Ewolucja gwiazd Supernowe Gwiazdy neutronowe Czarne dziury Kwazary Ciemna materia, ciemna energia .Prezentacja na seminarium z fizyki.. Według naukowców było to 13,8 mld.. Odkrycie Edwina Hubble'a .. PoprzedniGdy po ok. 3 minutach temperatura Wszechświata opadła do ok. 0.9×10 9 K, umożliwiło to łączenie się protonów i neutronów - w ten sposób powstały jądra atomów helu, który już wtedy stanowił 26% masy Wszechświata..

Współczesny termin ewolucja oznacza po prostu zmianę.

How to create a webinar that resonates with remote audiencesEwolucja Wszechświata .. Times New Roman Arial Symbol Wingdings 2 Math1 Projekt domyślny Microsoft Equation 3.0 Microsoft WordArt 3.2 Ewolucja Wszechświata Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu PowerPoint Prezentacja programu .Ekspansja Wszechświata Jak obliczono, w ciągu200 sekund po wybuchu temperatura obniżyłasięna tyle, żez powstającychjąder wodorowych zaczęłytworzyćsiędeuterony (atomy ciężkiegowodoru), z którychpo upływiekilku minut powstały jądrahelu, a po kilkunastu minutach - wodorowo-helowy składmaterii wszechświata.Temat: MODELE EWOLUCJI WSZECHŚWIATA.. Teorie dotyczące powstania gwiazd, mówią, że ich źródłem jest materia międzygwiazdowa składająca się głównie ze zjonizowanego gazu i różnego rodzaju pyłów.. Wszechświat, kosmos, przestrzeń z wypełniającą ją energią i materią (gwiazdami wraz z planetami i innymi jeszcze drobniejszymi ciałami niebieskimi, ich skupiskami galaktykami, gromadami galaktyk, materią międzygalaktyczną i in..

Słowo „ewolucja" pochodzi od łacińskiego evolvere „rozwijać" - ujawniać bądź demonstrować ukryte możliwości.

Dzieje się tak na skutek reakcji jądrowych zachodzących we wnętrzu gwiazd.. Na początku cały Wszechświat był ściśnięty do bardzo małych rozmiarów, a następnie gwałtownie rozszerzył się, aż do dzisiejszych niewyobrażalnie wielkich rozmiarów.. 4 minuty - 10 000 lat: protony, czstki alfa, swobodne elektrony, fotony i neutrina 8. od 10 000 lat wzwy dominacja materii nad promieniowaniem.. 1.1 Wstęp 1.2 Definicja 1.3 Początek 1.4 Dowody Wielkiego Wybuchu 1.5 Wielki Wybuch w laboratorium 2.Modele ewolucji 2.1 Model stacjonarny 2.2 Model Wszechświata rozszerzającego się 2.3 Model Wszechświata pulsującego 2.4 Model Wszechświata zamknietego 3.. Artystyczna wizja wąskich strug gazu zasilających galaktykę (spiralny dysk widoczny w centrum ilustracji).Wielki Wybuch (ang. Big Bang) - najwcześniejsze znane wydarzenie w obserwowalnym Wszechświecie, jego najwcześniejsza znana faza (etap) ewolucji, a jednocześnie nazwa modelu tego procesu.Według tego scenariusza ok. 13,799 ± 0,021 mld lat temu miał miejsce Wielki Wybuch - z bardzo gęstej i gorącej materii wyłonił się znany Wszechświat, tzn. obserwowana przez człowieka materia .Prezentacja przedstawiająca historię oraz przebieg ewolucji człowieka wraz z ukazaniem jego stanowiska w przyrodzie.Teoria ewolucji biologicznej jest jedną z najważniejszych, najpiękniejszych i najbardziej płodnych intelektualnie współczesnych teorii naukowych..

Odkrycie Edwina Hubble'a: informacje dotyczące wyznaczenia przez Edwina ...Ewolucja wszechświata & gwiazdy .

przedstawiać ewolucję Wszechświata jako całości.. Obecnie uważamy, że Wszechświat miał swój początek przed około 13,7 miliarda lat - świadczy o tym wiele danych doświadczalnych .Na podstawie obserwacji odległych obiektów Wszechświata, galaktyk i ich gromad oraz na podstawie rozważań teoretycznych i modelowania komputerowego astronomowie budują modele ewolucji Wszechświata..

obiektami); ściślej przestrzeń wraz ze znajdującą się w niej materią, która w jakikolwiek ...Krótki opis naszego wszechświata.

Obszar Wszechświata, do którego kiedykolwiekEwolucja Wszechświata Krzysztof Turzyński Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytet Warszawski Wszechświat wokół nas Część grafiki zapożyczona z prezentacji C. Pryke'a n a Uniwersytecie Chicagowskim Podróż do (od) gwiazd Prawo Hubble'a Prawo Hubble'a Rozszerzający się Wszechświat Rozszerzający się Wszechświat za: Annie Hall, reż Woody Allen Rozszerzający .ostatni gwałtowny okres ewolucji Wszechwiata 7.. Over 1 million people now use Prezi Video to share content with their audiencesPOWSTANIE I BUDOWA WSZECHŚWIATA ORAZ UKŁADU SŁONECZNEGO .. ewolucja chemiczna galaktyk Opracowano na podstawie filmów z serii „Wielkie odkrycia XX wieku" oraz „Narodziny gwiazdy" z cyklu Słoneczne Imperium, DISCOVERY PDF created with pdfFactory trial version uznawanego modelu ewolucji Wszechświata znanego jako Wielki Wybuch, Wszechświat znajdował się w skrajnie gorącym i gęstym stanie, po czym zaczął się rozszerzać.. Edwin Hubble Edwin Hubble po analizie zdjęć pewnej gwiazdy znajdującej się w Mgławicy Andromedy stwierdził, że ta gwiazda to cefeida.. lat temu.Ewolucja gwiazd jest procesem napędzanym przez zmiany chemiczne materii gwiazd.. Bywa stosowany jako określenie zmian, którym podlegają pojedyncze obiekty, na przykład gwiazdy.Zebrani z wielkim zainteresowaniem słuchali prezentacji najnowszych badań naukowych dotyczących powstania i ewolucji Wszechświata.. Starter: ogólny wstęp do tematu, fotografia eksplodującej gwiazdy, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.. Zawartość tekstowa jest podzielona na siedem części: 1.. Wszechświat i jego budowa.. 1.Teoria Wielkiego Wybuchu.. Stosunek Kościoła do modelu ewolucji Wszechświata 1.Teoria .Ewolucja Wszechświata..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt