Z konfiguracji elektronowej atomu pierwiastka chemicznego x wynika że

Numer okresu informuje o tym, z ilu powłok elektronowych składa się atom pierwiastka, a numery grup 1., 2. i 13.-18. pomagają określić liczbę elektronów walencyjnych.Konfiguracja elektronowa (struktura elektronowa) pierwiastka - uproszczony opis atomu polegający na rozmieszczeniu elektronów należących do atomów danego pierwiastka na poszczególnych powłokach, podpowłokach i orbitalach.Każdy elektron znajdujący się w atomie opisywany jest przy pomocy zbioru liczb kwantowych.. Z konfiguracji elekt…


Czytaj więcej

Napisz dlaczego na wyżynie krakowskoczęstochowskiej występuje krajobraz krasowy

🎓 Napisz dlaczego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej występuje.. - Zadanie 1: Planeta Nowa 5 - strona 71krasowe formy skalne ( ryciny na str 40 i 41 zagospodarowanie Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej ( mapka str 41) Szlak Orlich Gniazd (12 zamków lub ruin), fotografie str 42 Pustynię Błędowską (fotografia str43) Do zeszytu proszę wpisać notatkę ze str 43 Proszę odpowiedzieć pisemnie i przesłać prace na podany wcześniej adres.Kras (procesy krasowe, krasowienie) - procesy rozpuszczania skał pr…


Czytaj więcej

Czynniki wzrostu gospodarczego pdf

Czynniki wzrostu gospodarczego (II podział) • czynnik osobowy - czynnik pracy • czynnik majątkowy - środki kapitałowe wykorzystywaneCzynniki wzrostu gospodarczego.. Pierwszy, mający charakter bardziej opisowy, skupiał się na określeniu wpływu polityki gospodarczej na sukcesy krajów Azji Wschodniej.. Wskaźnikiem rozwoju były dochody własne gmin per capita.. Wzrost gospodarczy odnosi si tylko do zmian ilociowych, przy zaoeniu, e podstawowe wielkoci makro-ekonomiczne charakteryzuj si dugofalowym t…


Czytaj więcej

Sprawozdanie z rozliczenia bonu rekompensacyjnego

Podstawa prawna: art. 21 ust.. Rozliczenie bonu: utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące od otrzymania środków; złożenie sprawozdania z wydatkowania bonu; obowiązek poddania się kontroli.. W przypadku nieutrzymania działalności gospodarczej w wymaganym okresie 3 miesięcy, grantodawca wystąpi o całkowity zwrot wypłaconych środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania środków w ramach grantu do dnia zwrotu.Następnie powinien złożyć sprawozdanie związ…


Czytaj więcej

Antygona w nowym jorku recenzja

Duży sukces w USA odniosły jego dramaty "Polowanie na karaluchy", "Antygona w Nowym Jorku", "Czwarta siostra".. Tytuł .Antygona w Nowym Jorku - Głowacki Janusz , tylko w empik.com: 18,90 zł .. Sztuka Janusza Głowackiego powstała na zamówienie amerykańskiego teatru Arena Stage, szybko jednak trafiła na sceny nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i Europy.. "Antygona" zebrała wiele nagród i wyróżnień, tak w kraju (otrzymała nagrodę przyznawaną przez miesięcznik "Teatr" w kategorii: najlepsza sztuka…


Czytaj więcej

Od czego zależy opór elektryczny

Zależy on też od rodzaju substancji, z której wykonany jest przewodnik.. tylko od natężenia prądu przepływającego przez ten przewodnikA) współczynnik proporcjonalności - ζ Opór właściwy materiału nie zależy od kształtu ,ani od rozmiaru.. Elektryczna energia potencjalna może zamienić się w energię mechaniczną, chemiczną lub ciepło - w zależności od elementu znajdującego się w obwodzie.Wskazówka: Wiemy, że opór elektryczny odcinka przewodu jest tym większy im jest dłuższy przewód, jest tym mniejs…


Czytaj więcej

Dziewczynka z parku opracowanie

- pantofelki, - klapki, - kalosze, - była bosa 3.Ile pieniędzy zarobiła dziewczynka?. Przede wszystkim jednak brakuje jej wypraw do parku, w którym tata, zapalony ornitolog, uczył ją dostrzegać piękno przyrody.Dziewczynka z parku - Motywy Tęsknota- jest to uczucie, które dominuje w całym życiu małej dziewczynki.. Za ocenę zakupionego produktu otrzymasz 3 CeneoPunkty.. Dla dziewczynki strata ojca to totalna zmiana.. 24, 99 z .Dziewczynka zapaliła jeszcze jedną zapałkę i ukazała się jej ukochana …


Czytaj więcej

Napisz streszczenie przeczytanej historii

Niech mówi o bohaterach, miejscu i czasie akcji, fabule i temacie.. Należy uwzględnić jego nazwę, podać źródło pomysłu, kto jest właścicielem i jakie ma kwalifikacje, kto znajduje się w zespole i za co będzie odpowiadał, czym będzie się zajmowała firma, jaka historia kryje się za jej powstaniem.Eneida (łac. Aeneis) - rzymski poemat epicki, napisany heksametrem przez Publiusza Wergiliusza Marona, opiewający w 12 księgach o łącznym rozmiarze 9892 wierszy dzieje Trojańczyka Eneasza, legendarnego p…


Czytaj więcej

Napisz opowiadanie pt. moja wakacyjna przygoda

Zobacz słowa utworu Wakacyjna przygoda wraz z teledyskiem i tłumaczeniem.. Akcja dzieje się w wakacje.. List Colina do ojca (F. H. Burnett "Tajemniczy ogród") OPOWIADANIE Charakterystyka formy wypowiedzi 1.. 3.Napisz opowiadanie z dialogiem pt. "Moja sylwestrowa przygoda", w którym udział weźmie 6 dziewcząt.. Przedostatniego dnia wyjazdo Bardzo sie go balem.. Jak bawisz się z kolegami na podwórku?. poszedłem spać, Następnego dnia normalnie poszedłem do szkoły.. 2010-10-27 20:20:21Moja niezwykła…


Czytaj więcej

Metoda grupowa w pracy socjalnej pdf

Istotne jest wszakże, iż metoda pracy grupowej może być skuteczna tylko w przypadku małych grup, w których wszyscy ich członkowie znają się bezpośrednio.metody pracy socjalnej (wersja 1.0, 6 sierpnia 2012) Wprowadzenie Tytułowa trzecia metoda nawiązuje do dobrze zakorzenionego, choć niekiedy uznawanego już za przestarzałe, rozróżnienia na pracę z indywidualnym przypadkiem (osobą, rodziną), z grupą (osób mających podobne problemy) oraz ze społecznością.Plik METODA GRUPOWA W PRACY SOCJALNEJ.doc n…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt